Mode d’emploi Union 9 Compteur vélo

Besoin d'un mode d’emploi pour votre Union 9 Compteur vélo ? Ci-dessous, vous pouvez consulter et télécharger gratuitement le mode d’emploi PDF en français. Ce produit a actuellement 3 questions fréquemment posées, 0 commentaires et a 5 votes avec une note moyenne du produit de 100/100. Si ce n'est pas le mode d’emploi que vous souhaitez, veuillez nous contacter.

Votre produit est défectueux et le mode d’emploi n’offre aucune solution ? Rendez-vous à un Repair Café pour obtenir des services de réparation gratuits.

Mode d’emploi

Loading…

SPD: Current Speed 0 – 199.9 Km/h or 120.0 Mile/h+/- 1%
The current speed is always displayed on the upper display when riding. It
displays current speed up to 199.9 KM/h or 120.0 M/h (for wheel diameters of
over 24 inches).
DST: Trip Distance 0 – 999.99 Km or Miles +/- 0.1%
The DST function accumulates the distance data from the last RESET operation
as long as the bike is being ridden.
CLK:12HR AM/PM or 24HR Clock
1:00:00 – 12:59:59 AM/PM or 0:00:00 – 23:59:59 +/- 0.003%
It can display the current time in 12HR AM/PM or 24HR clock.
ODO: Odometer 0 – 999999 Km or Miles +/- 0.1%
1. The odometer cumulates the total distance as long as the bike is running.
2. The ODO data can not be cleared to zero by RESET operation.
CAL :Calory consumption 0 – 9999.99 kcal
Calculates the calories expended for the whole exercise process.
:
SCAN
1. Auto-Scanning Display Mode
Press the MODE button
till the“ ” symbol is displayed. The computer will
change the DST, CLK, RTM, AVG, MAX, CAL, ODO, TRT and TCAL display
modes in a loop sequence automatically every 5 seconds.
2. Fixed Dis
play Mode
Press the MODE button
to turn off the “ ” symbol and select a desired
display mode; the computer will stop the auto-scanning display operation and
the display mode is set.
RTM: Riding Time 0H00M00S-99H59M59S +/- 0.003%
The RTM totals the riding time from the last RESET operation.
BUTTON and NORMAL OPERATIONS
MODE BUTTON (Fig. 8 )
Quickly press this button to move in a loop sequence from one function screen to
another.
SET BUTTON (Fig. 9 )
Press this button to get in or out the setting screens when you want to re-set to bike
circumference, or the current time of the " ".
Data Setting Processes
(Fig.c)
1. The data is adjusted each digit separately. The setting digit is flickering.
2. Quickly press the MODE button
to increase the digital value by 1.
PROBLEM CHECK ITEMS REMEDY
1. Is the battery dead?
2. Is there incorrect battery
installation?
1. Is it at the recalibrating or
12HR clock setting screen?
2. Are the contacts between the
main unit and the bracket poor?
3. Are the relative positions and
gap of sensor and magnet
correct?
4. Is the wire broken?
5. Is the circumference correct?
Did you leave main unit under
direct sunlight when not riding
the bike for a long period of time?
Is the temperature below 0°C
(32°F)?
1. Replace the battery.
2. Be sure that the positive pole of the
battery is facing the battery cap.
1. Refer to the adjusting procedure
and complete the adjustment.
2. Wipe contacts clean.
3. Refer to Installation Fig. D1
readjust data correctly.
4. Repair or replace wire.
5. Refer to "CALIBRATION" and
enter correct value.
Refer to the "Main Unit Setup" and
initiate the computer again.
Place main unit in the shade to
return to normal state.
No adverse effect on data.
Unit will return to normal state when
the temperature rises.
Main unit
No display
No current
speed or
Incorrect data
Irregular
display
LCD is black
Display is slow
PRECAUTIONS
1. Don’t leave the main unit exposed to direct sunlight when not riding the bike.
2. Don’t disassemble the main unit or its accessories.
3. Check relative position and gap of sensor, magnet and main unit periodically.
4. Don’t use thinner, alcohol or benzine to clean the main unit or its accessories
when they become dirty.
5. Remember to pay attention to the road while riding.
Sensor with Transmitter: No Contact Magnet sensor with Wireless
Transmitter.
Suitable Fork Size: 12mm to 50mm (0.5" to 2.0") Forks.
Wheel Circumference Setting: 1mm - 3999mm (1mm increment)
Operation Temperature: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
Storage Temperature: - 10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)
Main Unit Battery Power: 3V battery x 1 (CR2032), battery operating life is
about 2 years. (Based on an average of 1.5 hours
use per day)
Dimensions and Weight Main Unit: 34.4 x 49 x 15.7 mm/ 19.85 g
*
The specifications and designs may be changed without notice.
MODE-KNOP (Fig.8)
Druk kort op deze knop om door de functies heen te lopen.
SET-KNOP (Fig. 9)
Druk op deze knop om de instellingsschermen te verlaten en de wielomtrek, de
herinneringen voor Smering en Onderhoud of de huidige tijd weer te geven " ".
Procedures voor Gegevensinstellingen (Fig c)
1. De gegevens worden getal voor getal aangepast. De positie in het getal die
wordt ingesteld, knippert.
2. Druk op de MODE-knop om de digitale waarde met 1 te verhogen.
3. Om de in te stellen positie te wijzigen, dient u langer dan 2 seconden op de
MODE-knop te drukken.
NEDERLANDS
ENGLISH
FRANÇAIS
ČESKÝ
DEUTSCH
SPD: Huidige Snelheid 0 – 199.9 Km/u of 120.0 Mijl/u+/- 1%
De huidige snelheid wordt tijdens het rijden altijd op het bovenste scherm
aangegeven. Met een wielomtrek groter dan 24 inch kan de huidige snelheid
worden aangegeven tot 199.9 Km/u of 120.0 Mijl/u.
DST: Ritafstand 0 – 999.99 Km of Mijl +/- 0.1%
Zolang de fiets wordt bereden zal de DST-functie de afstandsgegevens optellen.
CLK: 12-Uurs AM/PM of 24-Uurs Klok
1:00:00 – 12:59:59 AM/PM or 0:00:00 – 23:59:59 +/- 0.003%
De huidige tijd kan volgens het 12- of 24-uren systeem worden weergegeven.
ODO: Odometer 0 – 999999 Km of Mijl +/- 0.1%
1. De odometer houdt de totale afstand bij die de fiets heeft afgelegd.
2. De ODO-gegevens kunnen niet door een RESET worden gewist.
CAL: calorie verbruik 0–9999.99 kcal
Berekent de kaloriën, die tijdens het ganse oefenproces verbruikt worden.
:SCAN
1.Schermmodus Auto-Scannen
Druk op de knop MODE totdat het “ ”-symbool wordt weergegeven. De
computer zal automatisch door de schermmodi DST, CLK, RTM, AVG, MAX,
CAL, ODO, TRT en TCAL heen gaan lopen (de modus wijzigt elke 5 seconden).
2. Vaste Schermmodus
Druk op de knop MODE om het symbool “ ” te wissen en de gewenste
schermmodus te selecteren; de computer zal stoppen met auto-scanning en de
schermmodus instellen.
RTM: Rijtijd 0H00M00S-99H59M59S +/- 0.003%
Die RTM-Funkltion gibt die akkumulierte Fahrzeit seit dem letzten Rest-Vorgang an.
AVG: Gemiddelde Snelheid 0 – 199.9 Km/u / 0 – 120.0 Mijl/u +/- 0.1%
1. Deze wordt berekend door DST door RTM te delen. Hiervoor worden de
gegevens vanaf de laatste RESET gebruikt.
1. DE COMPUTER INITIALISEREN (ALLES WISSEN) (Fig. 1)
1. Bij aankoop is reeds een batterij aanwezig in de hoofdeenheid. Om de
computer te initialiseren en alle gegevens te wissen, dient u langer dan 3
seconden tegelijkertijd op de MODE-knop en de SET-knop te drukken.
BELANGRIJK: Als u de computer voor gebruik niet initialiseert, kan de
computer foutmeldingen gaan geven.
2. Nadat de eenheid is geïnitialiseerd zullen automatisch de LCD-segmenten
worden getest.
3. Druk op de MODE knop om de LCD-test te stoppen. "KM/h" zal gaan knipperen.
2. EENHEIDSKEUZE (Fig. 2)
Druk op de MODE-knop om te kiezen uit KM/h (Km per uur) of M/h (Mijl per
uur). Druk op de SET-knop om uw keuze vast te leggen.
3. INSTELLING GEGEVENS OMTREK (Fig. 3)
1. Het scherm zal "c2155" aangeven voor de standaardwaarde van 2155mm.
Meet de omtrek van uw wiel of maak gebruik van de tabel in de
gebruiksaanwijzing van uw fiets.
TROUBLE SHOOTING
PROBLEEM
TE CONTROLEREN ONDERDELEN
OPLOSSING
Hoofdeen-
heid Geen
beeld
Geen
Huidige
Snelheid of
Onjuiste
gegevens
Onregelma-
tigheden op
scherm
Zwart LCD
Display is
traag
1.Is de batterij leeg?
2.Is de batterij fout geinstalleerd?
1. Zit u in het calibratie-scherm of het
scherm waarin de tijd van de
12-uren klok kan worden
ingesteld?
2. Zijn de contacten tussen de
hoofdeenheid en de beugel slecht?
3. Zijn de relatieve posities van en
degrootte tussen de sensor en de
magneet juist?
4. Is het snoer defect?
5. Is de wielomtrek juist?
Heeft u de hoofdeenheid lange tijd in
direct zonlicht laten staan?
Is de temperatuur lager dan 0°C
(32°F)?
1. Vervang de batterij.
1. Zorg dat de positieve kant van
de batterij is gericht naar de
batterijdeksel.
1. Lees de aanpassingsprocedure
en voer deze uit.
2. Maak de contacten schoon.
3. Kijk naar (Installatie Fig.D1) en
pas de gegevens aan.
4. Repareer of vervang het snoer.
5. Lees "CALIBRATIE" en voer de
juiste waarde in.
Lees "Installatie Hoofdeenheid" en
initialiseer de computer opnieuw.
Plaats hoofdeenheid in de shaduw om
het probleem te verhelpen.
De gegevens zullen niet worden
aangetast.
Het apparaat zal weer normaal
functioneren als de temperatuur
stijgt.
Sensor met Zender: Contactloze magneetsensor met Draadloze Zender.
Passende Vorkgrootte: 12mm tot 50mm& (0.5” tot 2.0” & )
Instelling Wielomtrek: 1mm - 3999mm (in stappen van 1mm)
Operationele Temperatuur: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
Bewaartemperatuur: - 10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)
Batterij Hoofdeenheid: 3V batterij x 1 (CR2032). Levensduur ongeveer 2 jaar. (Ervan
uitgaande dat de batterij gemiddeld 1.5 uur per dag gebruikt
wordt)
Afmetingen en Gewicht : Hoofdeenheid: 34.4 x 49 x 15.7 mm/19.85 g
*
De specificaties en het ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd.
PROBLEMEN
Controleer het volgende voordat u het apparaat ter reparatie aanbiedt.
VOORZORGSMAATREGELEN
1. De hoofdeenheid niet blootstellen aan direct zonlicht als u de fiets niet gebruikt.
2. Haal de hoofdeenheid of de accessoires niet uit elkaar.
3. Controleer regelmatig de relatieve posities van en de afstanden tussen de
sensor, de magneet en de hoofdeenheid.
4. Gebruik bij het schoonmaken van de hoofdeenheid of accessories geen
verdunner, alcohol of benzine.
5. Blijf tijdens het rijden op de weg letten.
1. INITIALISATION DE L’ORDINATEUR (EFFACEMENT DES DONNÉES)
1. L’unité principale est livrée avec une pile déjà installée. Maintenez les boutons
MODE et SET enfoncés simultanément pendant plus de 3 secondes pour
initialiser l’ordinateur et effacer toutes les données.
IMPORTANT. - Assurez-vous d’initialiser lordinateur avant de l’utiliser, sinon il
pourrait afficher des résultats erronés.
2. Les données des divers segments sont testées automatiquement après
l’initialisation de l’unité.
3. Appuyez sur le bouton MODE pour arrêter le test, puis le clignotement de
«KM/h».
2. SÉLECTION D’UNE UNITÉ DE MESURE (Fig. 2 )
Appuyez sur le bouton MODE pour choisir KM/h ou M/h (mile/h). Appuyez
ensuite sur le bouton SET pour enregistrer votre choix.
3. PROGRAMMATION DES DONNÉES DE LA CIRCONFÉRENCE (Fig. 3)
1. La valeur par défaut est 2155 mm, représentée par “c2155”. Mesurez la valeur
correspondant à votre roue ou reportez-vous au tableau sommaire fourni dans
le guide d’utilisation de votre bicyclette.
BOUTON MODE (Fig. 8)
Appuyez rapidement sur ce bouton pour passer d’une fonction à une autre.
BOUTON SET (Fig. 9)
Appuyez sur ce bouton pour afficher les divers écrans de programmation (ou
en s lubrificatio ortir), afin de changer la circonférence de la roue, la distance
pour le rappel de n et d’entretien et l’heure courante " ".
Étapes de programmation des données: (Fig c)
1. Chaque chiffre des données est réglé séparément. Le chiffre qui doit être
modifié clignote.
SPD:Vitesse courante 0 – 199.9 km/h ou 120.0 mi/h +/- 1%
Lorsque vous roulez, la vitesse courante apparaît toujours dans la partie
supérieure de l’afficheur. Cette zone affiche la vitesse courante, jusqu’à
199,9
km/h ou 120,0 mi/h (pour les roues d’un diamètre supérieur à 24 po).
DST: Distance parcourue 0 – 999.99 km ou miles +/- 0.1%
La fonction DST recueille les données sur la distance parcourue depuis la
dernière opération RESET, tant et aussi longtemps que la bicyclette roule.
CLK:Horloge 12HR AM/PM ou 24HR
1:00:00 – 12:59:59 AM/PM or 0:00:00 – 23:59:59 +/- 0.003%
L’afficheur indique l’heure courante selon le système de 12 heures a.m. et 12
heures p.m. ou le système de 24 heures.
ODO: Odomètre 0 – 999999 km ou miles +/- 0.1%
1. L’odomètre recueille les données sur la distance totale parcourue, tant et aussi
longtemps que la bicyclette roule.
2. La fonction RESET ne peut remettre à zéro les données ODO.
CAL: Consommation de calories 0–9999.99 kcal
Calcule les calories utilisées durant le processus complet de l’exercice.
:SCAN
1. Affichage automatique en boucle
Appuyez sur le bouton MODE jusqu’à ce que le symbole “ ” s’affiche. Le
calculateur commutera les modes d’affichage DST, CLK, RTM, AVG, MAX,
CAL, ODO, TRT et TCAL en boucle toutes les 5 secondes.
2. Affichage constant
Appuyez sur le bouton MODE pour supprimer le symbole “ ” et
sélectionnez un mode d’affichage; le calculateur arrête l’affichage automatique
en boucle sur le mode d’affichage voulu.
RTM: Temps de parcours 0H00M00S-99H59M59S +/- 0.003%
Temps total de roulage depuis le dernier RESET (initialisation).
AVG: Vitesse moyenne 0 – 199.9 km/h / 0.0 – 120.0mi/h+/- 0.1%
1. On la calcule en divisant la distance parcourue (DST) par le temps de parcours
(RTM). Les valeurs moyennes sont calculées depuis la dernière opération
RESET jusqu’au moment présent.
PROBLÈME VÉRIFICATION MESURE CORRECTIVE
Rien ne
s’affiche sur
l’uni
principale
La vitesse
courante ne
s’affiche pas
ou les
données
sont
incorrectes
Affichage
intermittent
L’afficheur
est noir
Affichage
lent
1.La pile est-elle à plat?
2.La pile est-elle instale
correctement?
1. L'écran de réétalonnage ou de
mise à l'heure est-il affiché?
2. Les contacts entre l'appareil et le
support sont-ils défectueux?
3. La position relative de l'aimant et
du capteur ainsi que le jeu sont-ils
correctes?
4. Le fil est-il cassé?
5. La circonférence est-elle
corr
ecte?
Avez-vous lais lunité principale au
soleil pendant une longue
période de
temps lorsque la bicyclette n’était pas
en marche?
La température est-elle sous 0 °C (32
°F)?
1.Changez la pile.
2.Assurez-vous que la borne
positive de la pile soit dirigée vers
l’extérieur du compartiment.
1. Reportez-vous à la procédure de
réglage et effectuez-le.
2. Nettoyez les contacts.
3. Reportez-vous aux figures
(Motages D1)et réglez à nouveau
correctement les données.
4. Réparez ou remplacez le fil.
5. Reportez-vous à la partie
"ETALONNAGE" et entrez la
valeur correcte.
Reportez-vous à la section
«PROGRAMMATION DE L’UNITÉ
PRINCIPALE» et réinitialisez
l’ordinateur.
Placez l’uni à lombre, pour qu’elle
revienne à l’état normal.
Les dones restent intactes.
L’uni reviendra à l’état normal lorsque
la température sera plus élee.
DÉPANNAGE
Détecteur avec transmetteur: Détecteur à aimant, sans contact, avec
transmetteur sans fil.
Taille acceptable de la fourche: de 12 mm à 50 mm (0.5 à 2.0 po).
Définition de la circonférence de la roue: 1
mm – 3999 mm (incrément: 1 mm)
Température d’exploitation: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
Température d’entreposage: - 10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)
Pile de l’unité principale: 3V x 1 (CR2032). Durée de vie : environ 2 ans
(selon une moyenne d’utilisation de 1.5 heure
par jour).
Dimensions et poids: Unité principale :
34.4 x 49 x 15.7 mm/ 19.85 g
*
Les spécifications et la conception peuvent changer sans préavis.
PRÉCAUTIONS
1. Ne laissez pas l’unité principale au soleil si la bicyclette ne roule pas.
2. Ne démontez pas l’unité principale ou ses accessoires.
3. Vérifiez, de façon périodique, la position relative du détecteur, de l’aimant et
de l’unité principale, ainsi que l’écart entre les deux.
4. N’utilisez ni diluants, ni alcool, ni benzène pour nettoyer l’uni ou ses accessoires
lorsque la saleté s’est incrustée.
5. N’oubliez pas de surveiller la route lorsque vous roulez.
SPD: Aktuální rychlost 0 – 199,9 km/h nebo 120,0 mil/h +/- 1%
Při jízdě se aktuální rychlost zobrazuje vždy v horní části displeje. U průměru
kol přes 24 palců se zobrazuje aktuální rychlost do 199,9 km/h, resp. do 120,0
M/h (mílí za hodinu).
DST: Ujetá vzdálenost 0 – 999.99 Km of Mijl +/- 0.1%
Funkce DST sčítá údaje o ujeté vzdálenosti od posledního vynulování údajů
funkcí RESET po celou dobu, kdy je kolo v pohybu.
: 12h AM/PM nebo 24h 1:00:00 – 12:59:59 AM/PM or 0:00:00 – 23:59:59+/- 0.003%
Počítač může na displeji zobrazit aktuální čas v 12h režimu (AM/PM) nebo v
24h režimu.
ODO: Celková ujetá vzdálenost 0 – 999999 km nebo mil +/- 0,1%
1. Funkce ODO sčítá celkovou ujetou vzdálenost po dobu, kdy bylo kolo v pohybu.
2. Údaje funkce ODO nelze vynulovat funkcí RESET.
CAL: Spotřeba kalorií kcal 0-9999.99
Počítá kalorie spotřebované během celého procesu cvičení.
: SNÍMÁNÍ
1. Režim displeje Automatické snímání
Stiskněte tlačítko mode až se objeví symbol „ “. Počítač bude měnit režimy
displeje DST, CLK, RTM, AVG, MAX, CAL, ODO, TRT a TCAL automaticky v
cyklu každých 5 sekund.
2. Fixní režim displeje
Stiskněte tlačítko mode až zmizí symbol „ “ a vyberte požadovaný režim
displeje; počítač zastaví funkci displeje automatického snímání a režim displeje
je nastaven.
RTM: Doba jízdy 0 0H00M00S-99H59M59S +/- 0,003%
RTM sčítá dobu jízdy od okamžiku, kdy jste údaje naposledy vynulovali funkcí
reset.
AVG: PRŮMĚRNÁ RYCHLOST 0199,9 KM/H (RESP. 0 120,0 M/H) +/- 0,1%
1. Je vypočítávána z DST vydělené RTM. Počítané průměrné údaje platí od
okamžiku, kdy byly naposledy vynulovány funkcí RESET.
TLAČÍTKO VOLBY REŽIMU (MODE) (Obr.8)
Krátce stiskněte toto tlačítko. S každým stisknutím se budete v cyklické
sekvenci posouvat od zobrazení jedné základní funkce k další.
TLAČÍTKO NASTAVENÍ (SET) (Obr.9)
Chcete-li se znovu dostat k (ven z)enastavení obvodu kola,ipomenu
mazání, údržby nebo aktuálního času “, stiskněte toto tlačítko SET.
Postupy nastavení údajů (Obr. c)
1. Údaje se nastavují pro každou číslici zvlášť. Nastavovaná číslice bliká.
2. Stiskněte tlačítko „MODE“ pro zvýšení hodnoty o 1.
3. Změnu nastavované číslice docílíte podržením tlačítka „MODE“ déle než 2
sekundy.
PROBM
ZKONTROLUJTE ŘEŠENÍ
Displej
hlavní
jednotky
nefunguje
Neukazuje
se aktuální
rychlost
nebo se
zobrazují
nesprávné
údaje
Nekonzis-
tentní údaje
na displeji
Černý
displej
Pomalé
zobrazován
í na displeji
1. Není baterie vybitá?
2. Není baterie nesprávně
nainstalovaná?
1. Je v režimu opětovné kalibrace
nebo v režimu nastavení hodin
12 HR?
2. Je v pořádku kontakt mezi
hlavní jednotkou a držákem?
3. Je správně nastavena vzájemná
poloha a vzdálenost čidla a
magnetu?
4. Nedošlo k přetržení vedení?
5. Je správně nastaven obvod
kola?
Nenechali jste hlav jednotku dlouho
na přímém slunci, aniž jste zrovna
řídil/a?
Je okol teplota nší n C (32°F)?
1. Vyměňte baterii.
2. Ujistěte se, že kladný pól
baterie směřuje k jejímu krytu.
1. Přečtěte si návod k instalaci a
dokončete přizpůsobení.
2. Vyčistěte kontakty.
3. Podle návodu na obrázku D1
proveďte správné nastavení
údajů.
4. Opravte nebo vyměňte vedení.
5. Podle návodu v odstavci
"KALIBRACE" nastavte
správnou hodnotu.
Přečtete si „Nastavení hlavní
jednotky“ a inicializujte počítač.
Umístěte hlavní jednotku do stínu
a vyčkejte, až se vrátí do
normálního stavu.
Nemá negativní dopad na údaje.
Jednotka se vrátí do normálního
stavu, jakmile teplota stoupne.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
1.
Nenechávejte hlavní jednotku na přímém slunci, pokud na kole zrovna nejedete.
2. Nerozebírejte hlavní jednotku ani její příslušenství.
3. Pravidelně kontrolujte vzájemnou polohu a vzdálenost snímače vůči
magnetu a hlavní jednotce.
4. Pokud se hlavní jednotka nebo její příslušenství zašpiní, nepoužívejte k
jejímu vyčištění ředidlo, alkohol ani technický benzín.
5. Při jízdě nezapomínejte dávat pozor na cestu.
Snímač s vysílačem: Žádný kontakt magnetu se snímačem a
rádiovým vysílačem.
Vhodný průměr vidlice:
12 až 50mm (0,5 až 2 palce).
Nastavení obvodu kola: 1mm - 3999mm (1mm krok)
Provozní teplota: 0°C až 50°C (32°F až 122°F)
Teplota skladování: -10°C až 60°C (14°F až 140°F)
Bateriový zdroj hlavní jednotky: 1×3V baterie (CR2032), provozní životnost
baterie je kolem 2 let (při průměrných 1,5 hod.
provozu denně).
Rozměry a hmotnosti Hlavní jednotka: 34.4 x 49 x 15.7 mm/ 19.85 g
*Změna specifikace a konstrukcí je možná bez upozornění.
1. INICIALIZACE počítače (smaž vše) (Obr. 1)
1. Při zakoupení je v hlavní jednotce již vložená baterie. Chcete-li inicializovat
počítač a vymazat všechna data, držte současně stisknuté tlačítko „MODE“n
a tlačítko „SET“ déle než 3 sekundy.
DŮLEŽITÉ: Před použitím počítače jej nezapomeňte inicializovat, jinak
počítač nemusí pracovat spolehlivě.
2. Po inicializaci se automaticky otestují části LCD displeje.
3. Pro zastavení testování LCD stiskněte tlačítko „MODE“ . Poté začne blikat
„km/h“.
2. VÝBĚR JEDNOTEK
Stiskněte tlačítko „ MODE“ pro výběr km/h či M/h (míle za hodinu). Stiskněte
tlačítko „SET“ pro potvrzení jedné z požadovaných jednotek.
3. NASTAVENÍ ÚDAJE O OBVODU (Obr. 2)
1. Na displeji se zobrazí číslice „c2155“ udávající implicitní hodnotu obvodu
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
SPD:aktuelle Geschwindigkeit 0-199.9 Km/h oder 120.0 Melien/h +/- 1%
Die aktuelle Geschwindigkeit wird während der Fahrt immer auf dem oberen
Bereich der Anzeige angezeigt. Es zeigt die aktuelle Geschwindigkeit bis zu
199.9 km/h oder 120.0 Meilen/h (bei Raddurchmessern von über 24 Inches) an.
DST: Fahrstrecke 0 – 999.99 Km oder Meilen +/- 0.1%
Die DS-Funktion akkumuliert die Daten der Fahrstrecke, die mit dem Fahrrad seit
dem letzten Reset-Vorgang gefahren wurden.
CLK:12 HR AM/PM oder 24 HR Uhr
1:00:00 – 12:59:59 AM/PM or 0:00:00 – 23:59:59+/- 0.003%
Die aktuelle Uhrzeit kann entweder im 12-Stunden AM/PM oder 24-Stunden
Modus angezeigt werden.
ODO: Kilometerzähler 0 – 999999 Km oder Meilen +/- 0.1%
1. Der Kilometerzähler akkumuliert die Gesamtstrecke solange Sie Fahrrad fahren.
2.
Die ODO-Werte können nicht mit den Reset-Vorgang auf Null gesetzt werden.
CAL: Kalorienverbrauch 0–9999,99 kcal
Berechnet die während dem gesamten Training verbrauchten Kalorien.
:SCAN
1. Einstellung der Auto-Scan-Anzeige
Halten Sie den Mode-Knop gedrückt, bis das “ ”-Symbol angezeigt wird.
Der Computer wechselt nun alle 5 Sekunden automatisch in einem Kreislauf die
Anzeigen von DST, CLK, RTM, AVG, MAX, CAL, ODO, TRT und TCAL .
2. Einstellung der Festen-Anzeige
Drücken Sie den Mode-Knop , um das “ ” -Symbol auszustellen und wählen
Sie den gewünschten Anzeige Modus; der Computer wird den
automatischen
Scan-Vorgang beenden und die Auswahleinstellung anzeigen.
RTM: Fahrzeit 0H00M00S-99H59M59S +/- 0.003%
Die RTM-Funkltion gibt die akkumulierte Fahrzeit seit dem letzten Rest- Vorgang
an.
AVG:
Durchschnittsgeschwindigkeit
0-199.9 km/h - 00-120.0 miglia/h+/-0.1%
1. Die Durchschnittsgeschwindigkeit wird aus der DST geteilt durch die RTM
berechnet. Der Durchschnittswert wird vom letzten Reset-Vorgang bis zum
aktuellen Standort berechnet.
1. Starten des Computers (alles lösen) (Abb.1)
1. Beim Kauf des Hauptteiles ist die Batterie bereits eingesetzt. Drücken Sie den
Mode-Knopf und den Set-Knopf gleichzeitig mindestens 3 Sekunden lang,
um den Computer zu starten und um alle Daten zu löschen.
Wichtig: Starten Sie den Computer auf diese Weise, bevor Sie ihn das
erste Mal benutzen. Andernfalls können Fehler auftreten.
2. Die LCD-Segmente werden automatisch nach dem Start getestet.
3. Drücken Sie den Mode-Knopf um den LCD-Test zu stoppen. Anschließend
erscheint das flackernde "KM/h".
2. Einheitsauswahl (Abb.2)
Drücken Sie den Mode-Knopf um zwischen km/h und M/h (Meilen/h) zu
wählen. Um Ihre gewünschte Einheit kenntlich zu machen und diese zu
Speichern, drücken Sie den Set-Knopf .
3. Einstellung der Umfangsdaten (Abb.3)
1. Es wird "c2155" angezeigt für den eingestellten Standardwert von 2155 mm.
Messen Sie den Umfang Ihres Reifens oder entnehmen Sie ihn aus der
Referenztabelle, welche den Unterlagen Ihres Fahrrades beigefügt war.
2. Passen Sie die Umfangsdaten entsprechend der Beschreibung im Abschnitt
Mode-Knopf (Abb.8)
Schnelles drücken dieses Knopfes bringt Sie in einem Kreislauf in dem Sie alle
Sequenzen der Funktionsbildschirme nacheinander durchlaufen.
Set-Knopf (Abb.9)
Um in die Einstellungsmenüs zu gelangen oder diese zu verlassen drücken Sie
diesen Knopf, wenn Sie den Radumfang, den Erinnerungswert zum Ölen, den
Erinnerungswert zum Schrauben nachziehen oder die aktuelle Zeit des " "
ändern oder erneut eingeben wollen.
Einstellverfahren der Werte:
1. Jede Ziffer wird separat eingegeben. Die einzustellende Ziffer leuchtet auf.
2. Drücken Sie den Mode knopf um den Wert der Zahl um eine Einheit zu erhöhen.
Vorsichtsmaßnahmen
1. Lassen Sie, wenn Sie nicht am fahren sind, das Hauptteil nicht in der prallen
Sonne liegen.
2. Bauen Sie nicht das Hauptteil oder anderes Zubehör auseinander.
3. Überprüfen Sie in regelmäßigen Zeitabständen die Befestigung und Größe
der Lücke zwischen Magnet, Haupteinheit und Sensor.
4. Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Alkohol oder Benzin zum reinigen des
Hauptteiles, falls es verschmutzt ist.
5. Denken Sie daran, auf den Straßenverkehr zu achten, während Sie
Fahrrad fahren!
Sensor mit Übertragungseinheit: kontaktloser Magnetsensor mit kabelloser
Übertragungseinheit.
passende Fahrradgabelgröße: 12 mm bis 50 mm (0.5” bis 2.0”) Fahrradgabel.
Einstellungsdaten des Reifendurchmessers:
1 mm – 3999 mm (Zunahme um 1 mm).
Betriebstemperatur: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F).
Lagertemperatur: - 10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F).
Batterie der Haupteinheit: Eine 3V Batterie. Die Lebensdauer beträgt in etwa
2 Jahre (basierend auf einem durchschnittlichen
Gebrauch von 1.5 Stunden pro Tag).
Abmessung und Gewicht: Haupteinheit: 34.4 x 49 x 15.7 mm/ 19.85 g
*
Die Spezifikation und das Design können jederzeit ohne Benachrichtigung
geändert werden.
Problem Zu überprüfende Teile Lösung
Hauptein-
heit hat eine
Anzeige
Keine
aktuelle
Geschwind-
ig--
keitsan-
zeige oder
falsche
Daten
IIrreguläre
Anzeige
Schwarze
LCD-
Anzeige
Die Anzeige
ist langsam
1. Ist die Batterie leer?
2. Ist die Batterie falsch
eingelegt?
1. Befinden Sie sich im
Einstellungsmenü der
Umfangsdaten oder der
Uhrzeiteinstellung?
2. Sind die Kontakte zwischen
dem Hauptteil und der
Halterung schlecht?
3. Ist die Position des Sensor
und der Abstand zwischen dem
Magneten und
4. Ist das Kabel gebrochen?
5. Ist der Radumfang korrekt
eingestellt?
Hatten Sie das Hauptteil in der
prallen Sonne gelassen, während
Sie nicht gefahren sind?
Is die Temperatur unter 0°C
(32°F)?
1.Ersetzen Sie die Batterie.
2.Versichern Sie sich, daß der Pluspol
der Batterie zum Verschlußdeckel
zeigt.
1. Lesen Sie in der Einstellungsanlei-
tung die zu vervollständigen Schritte
nach.
2. Reinigen Sie die Kontakte.
3. Sehen Sie in der (ANBAU Abb. D1)
nach und machen Sie die
entsprechenden Korrekturen.
4. Reparieren oder ersetzen Sie das
Kabel.
5. Sehen Sie unter der Radumfang-
Einstellung nach und geben Sie die
korrekten Daten ein.
Sehen Sie in den Einstellungen für das
Hauptteil nach und starten Sie den
Computer entsprechend neu.
Legen Sie das Hauptteil in den
Schatten, bis die normale Anzeige
wieder erscheint. Die Daten werden
hiervon nicht beeinflußt.
Die Haupteinheit kehrt in den
normalen Betrieb zurück, sobald die
Temperatur steigt.
Fehlerbeseitigung
2s
INDEX: MEANS PRESS BUTTON N MORE THEN 2 SECONDS.
MEANS PRESS BUTTON
N QUICKLY
{
N =KEYNUMBER:MODE Button, SET Button }
MAIN UNIT SETUP
1. INITIATE THE COMPUTER (Fig. 1)
1. A battery is already loaded in the main unit when purchased. Hold down the
MODE button
and SET button
simultaneously for more than 3 seconds to
initiate the computer and clear all data.
IMPORTANT: Be sure to initiate the computer before it is be used,
otherwise the computer may run errors.
2.The LCD segments will be tested automatically after the unit is initiated.
3.Press MODE button to stop LCD test, then the flickering "Km/h".
2. UNIT SELECTION (Fig. 2 )
Press MODE button to choose Km/h or Mile/h. Then press the SET button
to store
selection.
2s
NDEX:
BETEKENT DAT DE KNOP N LANGER DAN 2 SECONDEN
INGEDRUKT MOET WORDEN.
BETEKENT DAT DE KNOP
N KORT INGEDRUKT MOET WORDEN
{
N =TOETSNUMMER:
MODE-Knop,
SET-Knop }
2s
/
/
1.
All Clear
2.
Unit Selection
3. Circumference Setting 4. Clock Setting
6.TRT SETTING
7.TCAL SETTING
5. ODO Setting
2s
LCD
segments
auto test
+
2s
0~3
0000~3999
2s
2s
2s
2s
0~9
0~5
0~9
1~12
000000~999999
2s
OK!
End Setting
DST
RTM
AVG MAX
CALSCAN
CLK
ODO
TRT
TCAL
5s
5s
9. Date setting mode
Date setting
26x1.40 1995 mm
26x1.50 2030 mm
26x1.75 2045 mm
26x1.95 2099 mm
26x2.1 2133 mm
b.
Popular Tires Circumference Reference Table
2nd 1st
700x35C
700x38C
27.5 Inch
28 Inch
28.6 Inch
Tire Size
Circumference
Nunber
DST
2s
AVG
MAX
“Power auto off” in 15 min
15m15m
18 Inch 1436 mm
20 Inch 1596 mm
22 Inch 1759 mm
24x1.75 1888 mm
24 Inch 1916 mm
24x 13/8 1942 mm
Tire Size
Circumference
Nunber
Tire Size
Circumference
Nunber
700C
700x20C
700x23C
700x25C
700x28C
700x32C
Tubular
Tire Size
Circumference
Nunber
(700B)
2117mm
2092 mm
2112 mm
2124 mm
2136 mm
2155 mm
2164
mm
2174 mm
2193 mm
2234 mm
2281 mm
Low battery
12. BATTERY CHANGE11. POWER AUTO ON/OFF
MAIN UNIT SETTING
10. DATE RESET
0 1 2 3 4
9 8 7 6 5
Means Press Button N
More Then 2 Seconds.
N =Button number:
mode Button
,set Button }
2s
Quickly press the MODE button
to increase the digital value by 1.
CAL
DST
3V
battery
CR2032
Coin
LCD
segments
auto test
SCAN
SCAN
(DST=0, RTM=0, AVG=0, MAX=0, CAL=0 )
MAIN UNIT SETTING
Circumference Setting
Date setting processes
8. FUNCTION SCREEN
Wheel Circumference
a.
C.
To change the setting digit
by hold down the MODE button
for more than 2 seconds.
2s
MODE
MODE
RTM
DST
Hold down the MODE button
till the LCD digit is blanked, then release it.
MODE
SET
RTM
AVG
MAX
SCAN
CLK
DST
CAL
SCAN
RTM
AVG
MAX
CLK
DST
CAL
ODO
TRT
TCAL
6 / 9 /
12
AVG: Average Speed 0 – 199.9 Km/h / 0 – 120.0Mile/h +/- 0.1%
1. It is calculated from the DST divided by the RTM. The average data counted is
from the last RESET to current point.
2. It displays "0.0" when RTM is less than 4 sec., and is updated by about one
second when RTM is over 4 seconds.
MAX: Maximum Speed 0 – 199.9 Km/h or 120.0 Mile/h +/- 1%
It shows the highest speed from the last RESET operation.
T.RT : Total Riding Time 0H00M - 9999H59M
With this function, the computer accumulates the total riding time of a bike.
TCAL:Total calory consumption 0 – 999999 kcal
The TCAL cumulates the total calory consumption as long as the bike is running.
/ : Speed Pacer
It flashes the speed pacer arrow while the current speed is higher than the
average speed and the down arrow ickers conversely.
* Remarks: All functions’ data are updated about one second.
3. CIRCUMFERENCE DATA SETTING (Fig. 3 )
1. It displays the “c2155”of the default value 2155mm. Measure the value for your wheel
or refer to the quick table provided in the manual for your bicycle.
2. Adjust the circumference data as described in the Data Setting Processes. (Fig c.)
WHEEL CIRCUMFERENCE
Precise Measurement (Fig a.)
Roll the wheel until the valve stem is at its lowest point close to the ground, then mark
this first point on the ground. Get on the bicycle and have a helper push you until the
valve stem returns to its lowest point. Mark the second point on the ground. Measure
the distance between the marks. Enter this value to set the wheel circumference.
Quick Table (Fig b.): Get a suitable circumference value from the table.
4. CLOCK SETTING (Fig. 4 )
1. It displays the " " symbol at this clock setting.
2. 12H/AM, 12H/PM or 24H selection.
A quick press of the MODE button
to select 12H/AM, 12H/PM or 24H. Hold down the
MODE button
for more than 2
second to change to the clock setting screen.
3.Adjust the clock data according to the Data Setting Processes. (Fig c.)
5. ODO, TRT AND TCAL DATA SETTING (Fig. 5/6/7 )
1.The function is designed to re-key in former data of ODO, TRT and TCAL when battery
is replaced. A new user does not need to set this data.
2.Each press of the SET button
skips one setting data process.
3.Adjust the desired value according to the Data Setting Processes.
(Fig c.)
3. To change the setting digit by hold down the MODE button
for more than 2
seconds.
4. Press the SET button
to store the data then change to the next setting or the
normal operation.
RESET OPERATION (Fig. 6 )
1. Hold down the MODE button
till the LCD digit is blanked, then release it. The computer
will reset AVG, DST, RTM, CAL and MAX data from stored values to zero.
2. It cannot reset ODO," " ,TRT,TCAL.
AUTOMATIC START/STOP (Fig. 10)
The computer will automatically begin counting data upon riding and stop counting data
when riding is stopped. The flickering symbol " " indicates that the computer is at start
status.
POWER AUTO ON/OFF
To preserve battery, this computer will automatically switch off and just displays the CLK
data when it has not been used for about 15 minutes. The power will be turned on
automatically by riding the bike or by pressing the button
.
BATTERY CHANGE
1. MAIN UNIT BATTERY CHANGE
a). The symbol "
" will appear to indicate the battery is nearly exhausted.
b). Replace the battery with a new battery within a few days after the symbol was
appeared.
c). All data will be cleared when battery is replaced, but this computer allows you to
re-key in ODO, TRT, TCAL which you had rode after replacing battery, keeping
record these data before you remove the old battery.
d). Replace with a new CR2032 battery and initiate the main unit.
6 Functions:
SPD, DST, CLK, ODO, CAL, SCAN
9 Functions:
SPD, DST, CLK, ODO, CAL, SCAN, RTM, AVG, MAX
12 Functions:
SPD, DST, CLK, ODO, CAL, SCAN, RTM, AVG, MAX, T.RT, TCAL,
FUNCTIONS and SPECIFICATIONS
12 Only
9/12 Only
9/12 Only
9/12 Only
9/12 Only 9/12 Only
9/12 Only
9/12 Only
12 Only
12 Only
12 Only
6 Functions:
SPD, DST, CLK, ODO, CAL, SCAN
9 Functions:
SPD, DST, CLK, ODO, CAL, SCAN, RTM, AVG, MAX
12 Functions:
SPD, DST, CLK, ODO, CAL, SCAN, RTM, AVG, MAX, T.RT, TCAL,
FUNCTIES en SPECIFICATIES
2. De display zal "0.0" aangeven als RTM minder is dan 4 seconden. Zodra RTM
langer is dan 4 seconden, worden de gegevens bijgewerkt.
MAX: Maximum Snelheid 0 – 199.9 Km/u of 120.0 Mijl/u +/- 1Km/Mijl of 1%
Laat de hoogste snelheid sinds de laatste RESET zien.
T.RT: Totale Rijtijd 0H00M - 9999H59M
De T.RT is de totale rijtijd berekend vanaf de laatste keer dat de functie ALLES
WISSEN is gebruikt.
TCAL: totale kalorieverbruik 0–999999 kcal
De TCAL stapelt het ganse kalorieverbruik op, zolang de fiets blijft rijden.
/ : Snelheidsspacer
Als de huidige snelheid hoger dan de gemiddelde snelheid ligt zal de " " -pijl van
de snelheidspacer knipperen. Ligt de snelheid lager, dan knippert de " "
INSTALLATIE HOOFDEENHEID
KNOPPEN en NORMALE FUNCTIES
2. Pas de gegevens voor de omtrek aan zoals wordt beschreven in de
Procedures voor Gegevensinstellingen. (Fig. c.)
WIELOMTREK
Nauwkeurige Meting (Fig. a.)
Draai het wiel totdat het ventiel op zijn laagste punt staat en markeer dit punt
op de grond. Stap op de fiets en laat u duwen totdat het ventiel weer op zijn
laagste punt staat. Markeer het tweede punt op de grond. Meet de afstand
tussen de markeringen. Voer deze waarde in.
Tabel (Fig. b.): Neem de wielomtrek uit de tabel over.
4. INSTELLING KLOK (Fig. 4)
1. Voor de klokinstellingen wordt het symbool " " weergegeven.
2. Selectie 12H/AM, 12H/PM en 24H.
Met een snelle druk op de MODE-knop selecteert u 12H/AM, 12H/PM of 24H.
Als u de MODE-knop langer dan 2 seconden indrukt, gaat u naar het scherm
voor klokinstellingen.
3. Pas de gegevens voor de klok aan volgens de Procedures voor
Gegevensinstellingen.
5.ODO, TRT EN TCAL GEGEVENS INSTELLING (Fig.5/6/7)
1. De functie werd ontworpen om vroegere gegevens van ODO, TRT en TCAL
opnieuw in te geven, indien de batterij wordt vervangen. Een nieuwe gebruiker
hoeft deze gegevens niet in te stellen.
2. Elke druk van de SET knop slat een instelling van het gegevens process over.
3. Pas de gewenste waarde aan volgens de Procedures voor
Gegevensinstellingen. . (Fig. C.)
4. Druk op de SET-knop om de gegevens op te slaan en naar de volgende
instelling te gaan.
RESET (Fig. 10)
1. Druk op de MODE-knop totdat de LCD-positie wordt gewist en laat
vervolgens de knop los. De computer zal de waarden van AVG, DST, RTM,
CAL en MAX terugzetten op nul.
2. Data voor ODO, , TRT, TCAL kunnen niet worden geïnitialiseerd.
AUTOMATISCHE START/STOP FUNCTIE
De computer begint automatisch met het registreren van data als de fiets begint
te rijden. De computer stopt met het registreren van data als het fietsen stopt.
Het knipperende " " symbool geeft aan dat de computer data aan het
registreren is.
AUTOMATISCHE AAN/UIT SCHAKELING (Fig. 11)
Om de batterij te sparen schakelt de computer zichzelf automatisch uit. Als de
computer langer dan 15 minuten niet wordt gebruikt wordt er overgeschakeld
naar het klokscherm CLK De computer schakelt zichzelf automatisch weer
zodra er op de fiets wordt gereden of één van de knoppen j worden ingedrukt.
VERVANGING BATTERIJ (Fig. 12)
1. Vervanging Batterij Hoofdeenheid
a). Als de batterij bijna op is zal het symbool " " verschijnen.
b). Vervang de batterij binnen een paar dagen nadat dit symbool is verschenen.
c). Als de batterij vervangen wordt zullen alle gegevens worden gewist. U kunt
met deze computer echter de ODO, TRT, TCAL die u gereden heeft na het
vervangen van de batterij opnieuw invoeren. Het is daarom van belang deze
gegevens te noteren voordat de oude batterij wordt verwijderd.
d). Plaats een nieuwe batterij CR2032 in het compartiment aan de achterkant
van de computer, met de positieve (+) kant naar de batterijdeksel. Initialiseer
the hoofdeenheid. (Fig. 1)
FONCTIONS ET SPÉCIFICATIONS
6 Functions:
SPD, DST, CLK, ODO, CAL, SCAN
9 Functions:
SPD, DST, CLK, ODO, CAL, SCAN, RTM, AVG, MAX
12 Functions:
SPD, DST, CLK, ODO, CAL, SCAN, RTM, AVG, MAX, T.RT, TCAL,
2. L’afficheur indique "0.0" lorsque RTM est inférieur à 4 secondes. Cette valeur
est mise à jour d’une seconde environ, lorsque RTM est supérieur à 4 secondes.
MAX: Vitessemaximale 0 – 199.9 km/h ou 120.0 mi/h +/- 1%
Cette fonction indique la vitesse la plus élevée, atteinte depuis la dernière
opération RESET.
T.RT : durée totale d'utilisation 0H00M - 9999H59M
La fonction T.RT calcule le temps écoulé depuis le dernier effacement complet.
TCAL: Consommation totale de calories 0–999999 kcal
Le TCAL accumule la consommation totale de calories tant que la bicyclette
roule.
/ :Moniteur d'allure
La flèche clignote lorsque la vitesse actuelle est supérieure à la vitesse
moyenne, et la flèche clignote dans le cas contraire.
NDEX :
SIGNIFIE : APPUYEZ SUR LE BOUTON N PENDANT PLUS DE 2 SECONDES.
SIGNIFIE : APPUYEZ RAPIDEMENT SUR LE BOUTON
N
{
N =NUMÉRO DE BOUTON :
Bouton MODE,
Bouton SET }
PROGRAMMATION DE L’UNITÉ
2. Réglez les données relatives à la circonférence en suivant les instructions
données dans la section Étapes de programmation des données. (Fig c.)
CIRCONFÉRENCE DE LA ROUE
Mesure précise (Fig a.)
Faites tourner la roue jusqu’à ce que la tubulure de valve soit à son point le
plus bas, près du sol, puis marquez ce premier point sur le sol. Montez sur la
bicyclette et demandez à quelqu’un de vous pousser jusqu’à ce que la
tubulure de valve revienne à son point le plus bas. Marquez le deuxième point
sur le sol. Mesurez la distance entre les deux marques. Entrez cette
Calcul rapide (Fig b.) - Choisissez la valeur de circonférence appropriée
dans le tableau.
4. PROGRAMMATION DE L’HORLOGE (Fig. 4)
1. Le système affiche le symbole " " pour indiquer le réglage de l’horloge.
2. Choix offert : système de 12 heures a.m./12 heures p.m. ou de 24 heures.
Appuyez rapidement sur le bouton MODE pour choisir 12H/AM, 12H/PM ou
24H.
Maintenez le bouton MODE enfoncé pendant plus de 2 secondes pour
obtenir l’écran de programmation de l’horloge.
3. Entrez les données d’horloge voulues, en suivant les points décrits à la section
Étapes de programmation des données. (Fig c.)
5.PARAMETRAGE DE DONNEES ODO, TRT ET TCAL (Fig. 5/6/7)
1.La fonction est conçue pour ré-entrer les précédentes données de ODO, TRT et TCAL
lorsque la pile est remplacée. Un nouvel utilisateur n’a pas besoin de paramétrer ces
données.
2.Chaque fois que vous appuyez sur la touche SET vous sautez un paramétrage
de données.
3.Veuillez ajuster la valeur souhaitée en fonction des Processus de Paramétrage
de Données. (Fig. C.)
BOUTONS ET EXPLOITATION NORMALE
2. Appuyez sur le bouton MODE pour faire avancer d’un (1) incrément la
valeur numérique.
3. Pour changer le chiffre clignotant, maintenez le bouton MODE enfoncé
pendant plus de 2 secondes.
4. Appuyez sur le bouton SET pour mémoriser les données entrées et
passer au prochain paramètre.
FONCTION RESET (Fig. 10)
1. Maintenez le bouton MODE enfoncé jusqu’à ce que l’afficheur soit
complètement vide. L’ordinateur réinitialise alors à zéro les données relatives
AVG, DST, RTM, CAL et MAX.
2. Cette fonction ne permet pas de réinitialiser les données relatives à ODO, ,
TRT, TCAL.
MARCHE-ARRÊT AUTOMATIQUE
La cyclomètre commence automatiquement à compter lorsqu’on commence à
rouler et il cesse de compter lorsque le vélo ne roule plus. Le symbole " "
clignotant indique que le cyclomètre est au début de son cycle.
MISE EN MARCHE/ARRÊT AUTOMATIQUES DE L’ALIMENTATION (Fig. 11)
Pour économiser la pile, le cyclomètre arrête automatiquement de fonctionner
et il n’affiche que la valeur de CLK lorsqu’il n’a pas été utilisé depuis environ 15
minutes. Le cyclomètre se remet automatiquement en 2 minutes marche dès
qu’on roule à vélo ou qu’on appuie sur le bouton .
CHANGEMENT DE PILE (Fig. 12)
Changement de la pile de l’unité principale
a). Le symbole " " s’affiche pour indiquer que la pile est presque épuisée.
b). Changez la pile dans les jours qui suivent l’affichage du symbole.
c). Lors d’un changement de pile, toutes les données sont effacées, mais cet
ordinateur vous permet de réintroduire les données ODO, TRT, TCAL
pertinentes au parcours effectué avant le remplacement de la pile. Vous
devez donc prendre ces données en note avant de retirer la pile usagée.
d). Installez une nouvelle pile CR2032 et réinitialisez l’ordinateur.
6 Functions:
SPD, DST, CLK, ODO, CAL, SCAN
9 Functions:
SPD, DST, CLK, ODO, CAL, SCAN, RTM, AVG, MAX
12 Functions:
SPD, DST, CLK, ODO, CAL, SCAN, RTM, AVG, MAX, T.RT, TCAL,
FUNCTIONS and SPECIFICATIONS
2. Je-li TM kratší než 4 sekundy, na displeji se zobrazí „0,0“ . Po 4 sekundách se
AVG aktualizuje vždy cca každou jednu sekundu.
MAX: maximální rychlost 0 – 199,9 Km/h nebo 120,0 mil/h +/- 1%m
Ukazuje nejvyšší rychlost od okamžiku, kdy jste údaje naposledy vynulovali
funkcí RESET.
T.RT: Celková doba jízdy 0H00M - 9999H59M
Celková doba jízdy zaznamenává dobu jízdy od posledního použití funkce ALL
CLEAR.
TCAL: Celková spotřeba kalorií kcal 0-999999
TCAL vypočítá celková spotřeba kalorií během cyklistický závod.
: Porovnání rychlosti
V případě, že okamžitá rychlost je vyšší než průměrná, bliká na displeji symbol
šipky , v případě, že okamžitá rychlost je nižší než rychlost průměrná, bliká
symbol šipky opačným směrem.
* Poznámky: Údaje všech funkcí se aktualizují každou sekundu.
2s
Značka:znamená podržet tlačítko N po dobu delší než 2 sekundy.
Značka znamená krátké stisknutí tlačítka
N
{
N =číslo klávesy:
Tlačítko MODE (režim).
Tlačítko SET (nastavení).}
Nastavení hlavní jednotky
2155mm. Změřte hodnotu vašeho kola nebo nahlédněte do rychlé tabulky
uvedené v návodu k vašemu kolu.
2. Nastavte údaje obvodu dle popisu v Postupech nastavení údajů. (Obr. c.)
OBVOD KOLA
Přesné měření (Obr. a)
Otočte kolo tak, aby ventilek byl u země, v nejnižším bodě. Tento bod
vyznačte na zemi. Nasedněte na kolo a pomocník ať vás poposune, až se
ventilek opět dostane do nejnižšího bodu. Na zemi označte druhý bod.
Změřte vzdálenost mezi značkami. Zadejte tuto hodnotu jako obvod kola.
Rychlá tabulka (Obr.b): Vyhledejte si odpovídající hodnotu obvodu v
tabulce.
4. NASTAVENÍ ČASU (OBR. 3)
1. Při nastavení času se na displeji zobrazí symbol „ “.
2. Volba 12h nebo 24h režimu zobrazení.
Krátkým stisknutím tlačítka „MODE“ zvolíte 12h režim AM, 12h režim PM
nebo 24h
režim. Podržením tlačítka „MODE“ na dobu delší než 2 sekundy se
dostanete do fáze nastavení času.
3.Nastavte čas podle Postupů nastavení údajů. (Obr. c.)
5. Nastavení ODO, TRT a TCAL (obr. 5/6/7)
1. Tato funkce je znovu ODO, TRT a TCAL Při výměně baterií. Nový uživatel se nemusí
upravovat data.
2. Každé stisknutí přeskočí SET tlačítko pro nastavení zpracování dat.
3.Dopasuj hodnota podle datového souboru. (Obr. C)
TLAČÍTKA a NORMÁLNÍ PROVOZ
4. Pro uložení dat a posunu k dalšímu nastavení stiskněte tlačítko „SET“ .
FUNKCE RESET (Obr. 10)
1.Podržte tlačítko „MODE“ , dokud se nevymaže LCD displej. Pak tlačítko
pusťte. Počítač provede RESET uložených údajů AVG, DST, RTM, CAL a MAX
na nulu.
2.Ukazatel ODO " ", TRT, TCAL. nelze resetovat
AUTOMATICKÝ START/STOP
1. Počítač automaticky začne či skončí s počítáním údajů SPD, ODO, DST, MAX,
RTM a AVG v závislosti na tom, zda jedete nebo stojíte.
2.Blikající symbol „ “ udává, že počítač je ve stavu START.
AUTOMATICKÉ vypnutí ON/OFF (Obr.11)
pokud kolo nebude v pohybu asi 15 minut, cyklocomputer se vypne
automaticky a budou zobrazeny pouze CLK data.
Zapne se automaticky jízdou , anebo stisknutím tlačítka
PŘENASTAVOVÁNÍ OBVODU, ČASU(Fig. 12)
1. Stiskněte tlačítko „SET“ a dostanete se do režimu relativního nastavení.
2. Nastavte požadovanou hodnotu podle Postupů nastavování údajů. (Fig. c)
3. Stisknutím tlačítka SET ulte padované údaje a uzaete tak aktuál
nastavování.
VÝMĚNA BATERIE
VÝMĚNA BATERIE HLAVNÍ JEDNOTKY
a) Na displeji se zobrazí symbol „ “, který označuje, že baterie je takřka
vybitá.
b) Vyměňte baterii za novou do několika dní poté, co se ukáže tento symbol.
c) i výmě baterie dojde k vymazání všech úda, oem tento počít vám
umožní poměně baterie no zadat údaj o celko uje vzlenosti ODO,
TRT, TCAL a uchovat záznam těchto údajů předtím, než vyměníte starou baterii.
d). Vyměňte baterii za novou CR2032 a zapněte hlavní jednotku.
6 Functions:
SPD, DST, CLK, ODO, CAL, SCAN
9 Functions:
SPD, DST, CLK, ODO, CAL, SCAN, RTM, AVG, MAX
12 Functions:
SPD, DST, CLK, ODO, CAL, SCAN, RTM, AVG, MAX, T.RT, TCAL,
FUNKTIONEN UND SPEZIFIKATIONEN
2. Die Anzeige "0.0" erscheint, wenn RTM weniger als 4 Sekunden beträgt. Die
Daten werden, sobald RTM über 4 Sekunden ist, in etwa jede Sekunde aktualisiert.
MAX:Höchstgeschwindigkeit 0 – 199.9 Km/h oder 120.0 Meilen/h +/- 1%
Zeigt die höchste Geschwindigkeit an, welche seit dem letzten Reset-Vorgang
gefahren wurde.
T.RT: Gesamtfahrzeit 0M00.0S-59M59.9S
T.RT summiert die Gesamtfahrzeit seit dem letzten ALL CLEAR.
TCAL: Insgesamter Kalorienverbrauch 0–999999 kcal
Mit der TCAL wird die Gesamtanzahl aller Kalorien zusammengezählt, solange
das Trainingsfahrrad benutzt wird.
: Speed Pacer
Der Speed-Pacer-Pfeil blinkt, wenn die aktuelle Geschwindigkeit höher ist
als die Durchschnittsgeschwindigkeit. Ist sie niedriger, blinkt der Pfeil nach
unten .
* Bemerkung: Alle Funktionsdaten werden in etwa jede Sekunde akutalisiert.
2s
I NDEX:
bedeutet das man den Knopf N länger als 2 Sekunden drücken muß.
bedeutet das man den Knopf
N schnell drücken muß.
{ N = Schlüsselnummer:
Mode-Knopf.
Set-Knopf. }
EINSTELLUNG DES HAUPTTEILES
Einstellungsverfahren der Werte an.
Einstellung des Radumfanges
genaue Messung (Abb. a)
Drehen Sie das Rad so, daß sich das Ventil am untersten Punkt zum Boden
befindet. Markieren Sie am Boden diesen Punkt. Setzen Sie sich auf das
Fahrrad und lassen Sie sich von einem Helfer soweit nach vorne schieben
bis das Ventil sich wieder am untersten Punkt am Boden befindet. Markieren
sie diesen zweiten Punkt ebenfalls. Messen Sie die Entfernung zwischen den
beiden Punkten und geben Sie diesen Wert ein, um den Radumfang zu bestimmen.
Referenztabelle (Abb. b)
Wählen Sie einen passenden Wert für Ihren Radumfang aus der Refernztabelle.
4. Einstellen der Uhrzeit (Abb.4)
1. Das “ ” Symbol zeigt den Einstellungsbereich der Uhrzeit an.
2. Auswahl des Anzeigemodus 12 Stunden/AM, 12 Stunden/PM oder 24 Stunden:
Schnelles drücken des Mode-Knopfes läßt Sie zwischen der 12 Stunden/AM,
12 Stunden/PM oder der 24 Stunden Anzeige wählen. Halten Sie den
Mode-Knopf länger als 2 Sekunden gedrückt um zu den Uhrzeiteinstel-
lungsbereich zu wechseln.
3. Geben Sie entsprechend des Einstellungsverfahren der Werte die Uhrzeit ein.
5. Einstellen DES ODO, TRT und DER TCAL-DATEN (Abb. 5/6/7)
1. Mit dieser Funktion werden die früheren Daten des ODO (Kilometerzählers),
TRT und der TCAL nach dem Auswechseln der Batterie erneut eingegeben.
Diese Daten müssen von einem neuen Benutzer jedoch nicht eingestellt werden.
2. Bei jedem Drücken auf die SET-Taste wird je ein Vorgang zum Einstellen der
Daten übersprungen.
3. Stellen Sie den gewünschten Wert nach den Vorgängen zum Einstellen der
Daten ein (Abb. C.).
BEDIENKNÖPFE UND NORMALE OPERATIONEN
3. Um die Ziffer zu wechseln, müssen Sie den Mode knopf länger als 2
Sekunden drücken.
4. Drücken Sie den Set-Knopf , um die Daten zu speichern und so in den
nächsten Einstellungsbereich zu wechseln.
Reset-Optionen (Abb. 10)
1. Halten Sie den Mode -Knopf solange gedrückt, bis die LCD-Anzeige leer ist
und lassen Sie ihn dann los. Der Computer wird nun die bisher gespeicherten
Werte von AVG, DST, RTM, CAL und MAX mit Null ersetzen
2. Es können nicht die Werte von ODO, , TRT, TCAL.
Start/Stop – Automatik
1. Der Computer beginnt automatisch bei Fahrtbeginn die Werte für SPD, ODO,
DST, MAX, RTM und AVG zu zählen und stoppt den Zählvorgang, sobald die
Fahrt beendet wird.
2. Das flackernde “ ” Symbol zeigt an, daß der Computer im Startmodus ist.
Automatisches Ein-/Ausschalten (Abb. 11)
Um die Batterie zu schonen, schaltet sich der Computer automatisch aus, wenn
er für länger als 10 Minuten nicht benutzt wurde. Die Stromzufuhr wird bei
Fahrtbeginn oder durch drücken eines Knopfes wieder eingeschaltet.
Wechsel Der Batterie Des Hauptteiles (Abb. 12)
Main Unit Battery Change
a). Das Symbol " " erscheint, um anzuzeigen, daß die Batterie fast verbraucht ist.
b). Ersetzen Sie die alte Batterie innerhalb weniger Tage, nachdem das Symbol
erschienen ist.
c). Durch das Wechseln der Batterie werden die ganzen Daten gelöst. Dieser
Computer ermöglicht Ihnen jedoch, in ODO, TRT, TCAL die Wiedereingabe
der Werte, die Sie gefahren sind. Notieren Sie sich diese Daten, bevor Sie
die alte Batterie ersetzen.
d). Ersetzen Sie die Batterie mit einer neuen CR2032 Batterie und starten Sie
nun das Hauptteil erneut
CYCLE COMPUTER
Télécharger mode d’emploi en Français (PDF, 0.74 MB)
(Tenez compte de l’environnement et imprimez ce manuel uniquement si c’est vraiment nécessaire)

Loading…

Évaluation

Dites-nous ce que vous pensez du Union 9 Compteur vélo en laissant une note de produit. Vous voulez partager vos expériences avec ce produit ou poser une question ? Veuillez laisser un commentaire au bas de la page.
Etes-vous satisfait du Union 9 Compteur vélo ?
Oui Non
100%
0%
5 évaluations

Joignez-vous à la conversation sur ce produit

Ici, vous pouvez partager ce que vous pensez du Union 9 Compteur vélo. Si vous avez une question, lisez d’abord attentivement le mode d’emploi. La demande d’un mode d’emploi peut être effectuée en utilisant notre formulaire de contact.

En savoir plus sur ce mode d’emploi

Nous comprenons qu’il est agréable d’avoir un mode d’emploi papier pour vos Union 9 Compteur vélo. Vous pouvez toujours télécharger le mode d’emploi depuis notre site Web et l’imprimer vous-même. Si vous souhaitez disposer d’un mode d’emploi original, nous vous recommandons de contacter Union. Ils pourront peut-être fournir un mode d’emploi original. Recherchez-vous le mode d’emploi de votre Union 9 Compteur vélo dans une autre langue ? Choisissez votre langue préférée sur notre page d’accueil et recherchez le numéro de modèle pour voir si nous l’avons disponible.

Caractéristiques

Marque Union
Modèle 9
Catégorie Compteurs vélo
Type de fichier PDF
Taille du fichier 0.74 MB

Tous les modes d’emploi pour Union Compteurs vélo
Plus de modes d’emploi de Compteurs vélo

Foire aux questions sur Union 9 Compteur vélo

Notre équipe d’assistance recherche des informations utiles sur les produits et des réponses aux questions fréquemment posées. Si vous trouvez une inexactitude dans notre foire aux questions, veuillez nous le faire savoir en utilisant notre formulaire de contact.

Pourquoi dois-je entrer la taille de ma roue ? Vérifié

Pour calculer la distance parcourue, l’ordinateur utilise le nombre de tours. Le nombre de tours multiplié par la taille de la roue est égal à la distance parcourue.

Cela a été utile (4166) En savoir plus

Une pile de mon appareil est oxydée, puis-je quand même l’utiliser en toute sécurité ? Vérifié

Oui, l’appareil peut toujours être utilisé en toute sécurité. Tout d’abord, retirez la batterie oxydée. N’utilisez jamais les mains nues pour ce faire. Nettoyez ensuite le compartiment de batterie avec un coton-tige trempé dans du vinaigre ou du jus de citron. Laissez sécher et insérez des piles neuves.

Cela a été utile (716) En savoir plus

Combien de miles font un kilomètre ? Vérifié

Un kilomètre équivaut à 0,621 mille. Dix kilomètres font 6,21 miles. Un mille équivaut à 1,609 kilomètres. Dix milles font 16,09 kilomètres.

Cela a été utile (714) En savoir plus
Mode d’emploi Union 9 Compteur vélo

Produits connexes

Catégories associées